Rozpočtové opatření č. 9/2022

Schválené starostou obce   31.12.2022      
               
Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 3 589 980 707
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí   16 038 130 109
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací -2 097 13 403
               
    Příjmy celkem     17 530  
               
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 17 530 843 930
               
    Výdaje celkem     17 530  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    29.1.2023        
               
        Starosta obce: