Rozpočtové opatření č. 1/2023

Schválené starostou obce   20.1.2023      
               
Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 4111 Neinvestiční přijaté tran. z vše. pokladní správy st. r. 38 600 38 600
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 3 900 74 900
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 460 13 460
               
               
    Příjmy celkem     52 960  
               
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené -18 177 358 823
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 23 137 23 137
6118   Volba prezidenta republiky   48 000 48 000
               
    Výdaje celkem     52 960