Základní informace

Obecní knihovna v Butovsi

Butoves 47, 506 01 Butoves

 

Otevírací doba:

 

Každé úterý od 16:30 do 17:30 a úřední hodiny obecního úřadu

 

Knihovnice:

 

Jitka Švihová, tel. 604 632 134

 

email: knihovna@butoves.cz

 

 

 

Knihovna sídlí v budově obecního úřadu v Butovsi, která je bezbariérová. 

 

V knihovně máme knihy pro děti i dospělé. Dále zajišťujeme meziknihovní výpůjční službu a zdarma přístup na internet.

 

Půjčovné v naší knihovně je zdarma.

 

Od února 2023 jsme členem Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

V roce 2023 jsme se připojili k projektu S knížkou do života

 

Zřizovatel: Obec Butoves, IČO: 00578282, Butoves 47, 506 01 Butoves, www.butoves.cz