Záměry

Záměr - směna pozemku

Zastupitelstvo obce Butoves na svém 33. zasedání, které se konalo 7. 6. 2018, odsouhlasilo záměr směnit parcelu č. 225/2 o výměře 56 m2 vzniklou rozdělením parcely 225 za 220/2 o výměře 56 m2 vzniklou rozdělením parcely 220 k.ú. Butoves dle geometrického plánu č. GP 208-71/2018
Záměr byl schválen v souladu s §39 zákona 128/2000 Sb.

Záměr obce darovat pozemek

Zastupitelstvo obce Butoves na svém 24. zasedání, které se konalo 22. 3. 2017, odsouhlasilo záměr darovat pozemek p. č. 160/36 o výměře 43 m2 vzniklé z p. č. 160/23 ve vlastnictví obce Butoves, parcely jsou rozdělené dle geometrického plánu číslo 201-668/2016, vyhotoveným firmou Geoplán CZ s.r.o., vše v katastrálním území Butoves.

Záměr byl schválen v souladu s §39 zákona 128/2000 Sb.

 

Záměr obce směnit pozemek

Zastupitelstvo obce Butoves na svém 18. Zasedání, které se konalo 28.6.2016 odsouhlasilo záměr směnit pozemky p.č. 192/4 o výměře 225 m2 vzniklé z p.č. 192 ve vlastnictví obce Butoves a p.č. 135/16 o výměře 215 m2 vzniklé z p.č. 135/14 ve vlastnictví paní Marie Vikové, parcely jsou rozdělené dle geometrického plánu číslo 191­693/2015, vyhotoveným firmou Geoplán CZ, s.r.o., vše v katastrálním území Butoves.

 

Záměr byl schválen v souladu s §39 zákona 128/2000 Sb.