Obecní úřad

Info o obecním úřadě

Officiální webové stránky: https://www.butoves.cz

Adresa: Butoves 47

IČO: 578282

tel.: 493 555 442

Úřední hodiny:

Úterý 17:00 - 18:00

Neděle 9:00- 10:00 (každý lichý týden)

 

Knihovna:

úterý 16:30-17:30

 

Obecní úřad od 1. 1. 2024 provádí ověřování podpisu a listin. Výše poplatku za legalizaci (ověření podpisu) 50 Kč. Poplatek za vidimaci (ověření listiny) 30 Kč.

Czechpoint

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Číst dál...

Směrnice pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V Butovsi dne 31.5.2011

1.     Úvod

      Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ( dále jen zákon) a nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb. a to v podmínkách Obce Butoves(dále jen obec). Jejich cílem není citace zákona, ale stanovení jednotného postupu všech orgánů obce při aplikaci zákona.

Číst dál...