Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška Obce Butoves č. 1/2013

 

Obecně závazná vyhláška

Obce Butoves

č. 1/2013,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Butoves

 

Zastupitelstvo obce Butoves se na svém zasedání dne 25.2.2013 usnesením č. 4/Z26/2013 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Číst dál...

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku ze psů

 

OBEC Butoves

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo obce Butoves se na svém zasedání dne 18.12.2012 usnesením č. 5/Z24/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Číst dál...