ostatní

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) aktualizované údaje k 1.8.2015 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla „Úřadu“ povinnost převzaté údaje vést v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází. Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední desce.

Číst dál...

Výluka vodovodu

Dne 3. 9. 2015 od 9:00 do 11:00 hod. bude přerušena dodávka pitné vody z důvodu údržby vodovodu.

Prodejna uzavřena

Od pondělí 7. 9. 2015 až do soboty 19. 9. 2015 bude prodejna uzavřena z důvodu dovolené.