TJ Butoves

Základní informace

1) Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky: TJ Butoves z. s.

Sídlo: Butoves 47, 506 01 Jičín

IČ: 648 16 338

Právní forma: spolek

Spisová značka: L 3184 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

2) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem TJ Butoves je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor TJ. TJ Butoves organizačně zahrnuje oddíly stolního tenisu a sportu pro všechny. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu TJ Butoves jako celku.

Statutárním orgánem je: Karel Formánek, předseda

 

3) Členské příspěvky

Členské příspěvky můžete posílat na bankovní účet Tělovýchovné jednoty Butoves nebo hradit hotově u hospodářky.

číslo bankovního účtu: 26 96 04 157/0300

výše příspěvku: dospělý ..... 100 Kč

dítě do 18 let .... 100 Kč

Platbu zadejte nejlépe jednou částkou, variabilní symbol: číslo popisné.