Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan v Butovsi

Významný český rybníkář Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan se narodil před 475 lety, 18. 7.1535 v Kolíně nad Labem, kde byl rod Krčínů „osedlý“ již koncem XV. století.

Původním rodovým sídlem bylo městečko Krčín, ležící u Nového Města nad Metují. Jakub Krčín z Jelčan (z Jedlčan a později i Sedlčan) je znám především z doby, kdy sloužil u pana Viléma z Rožmberka (1535–1592) na jeho panství v jižních Čechách. Méně je známo o působení mladého Krčína ve východních Čechách, kde sloužil po několik let u Viléma Trčky z Lípy na Velišském panství.
Archivář V. A. Hadač píše, že zámožný a vážený kolínský měšťan
Jakub Krčín (†1520), děd rybníkáře Jakuba Krčína, byl v roce 1509 povýšen králem Vladislavem do stavu vladyckého a obdařen kromě erbu se znamením zeleného papouška v modrém poli též predikátem z Jelčan.
Jeho synové Jan a Jiřík byli Ferdinandem I. pasováni do stavu rytířského. Nejstarší syn Jiříka Jan brzy umřel a Jindřich s Jakubem vyplatili věno svým sestrám Markétě a Alžbětě. Jakub Krčín absolvoval studia svobodných umění. O humanistickém vzdělání Jakuba svědčí mimo jiné též latinské sentence, jimiž později prokládal své úřední relace.

Zhruba od svých dvaceti let mladý Jakub Krčín působil na Velišském panství ve službách Viléma Trčky z Lípy. U Jičína zde doznívala sláva kdysi významného středověkého hradu Velíš. Jak víme, v šestnáctém století na chvíli zanikla i ves, která se později nazývala Butova Ves, z jejich pozemků vznikl dvůr náležející k Velišskému panství.
Archivář Hadač uvádí instrukci s Krčínovými povinnostmi na tomto panství:„zejména pak měl bedlivě opatrovati panské lesy, zabraňovati nedovolenému provozování myslivosti na gruntech páně, dohlížeti k rybníkům, aby se při nich žádná škoda, buďto vodou nápadní aneb od lidí tarasů pálením nedála; item lidi poddané ve vesnicích měl pilně spravovati, aby se mezi nimi navzájem a proti Pánu Bohu žádných neřádů nedálo“.
Krčín se měl říditi také rozkazy ouředníka panství a jemu být poslušen. Kromě lesů a několika obcí byly na tomto panství i staré rybníky.
Jak je patrné především z map prvního vojenského mapování, které probíhalo kolem roku  1764 hemžil se náš region opravdu nebývalou spoustou rybníků. Víme, že je Jakub Krčín u nás nezakládal, víme ale také, že na Veliškém panství, ke kterému v té době náležela Butoves se svými okolními rybníky, s nimi poprvé přišel do styku.