Období od Prusko-Rakouské války k počátkům Československého státu

Roku 1866 vyvrcholil spor mezi Pruskem a Rakouskem o to, kdo bude mít výsadní postavení ve střední Evropě. Došlo k válce, v níž sehrálo významnou roli i město Jičín a jeho okolí.

Prohraná bitva u Jičína 29. června 1866 byla předznamenáním zdrcující porážky rakouské armády, ke které došlo 3. července 1866 u Hradce Králové. V expozici jsou k vidění kromě mapových podkladů a částí výzbroje vojáků  i pušky rakouské a pruské.

Rakouské vojsko používalo pušky předovky, které se musely složitě a dlouho nabíjet (ládovat), naproti tomu Prusové byli vyzbrojeni zadovkami, které se nabíjely rychleji. Vlastnosti zbraní  významně ovlivnily průběh jednotlivých bitev, tím i výsledek války.

2. polovina 19. století je na Jičínsku dobou rozvíjejícího se průmyslu.Technický pokrok uvádí do běžného užívání stále více vynálezů, jako například plynové osvětlení, fotoaparát, telefon, velocipéd a mnoho dalších. Malé řemeslné výrobny se rozrůstají v rozsáhlé závody. V Jičíně je to například továrna firmy Knotek vyrábějící od roku 1888 zemědělské stroje - dnešní závod AGS.

V té době dochází i k rozvoji společenského života a vzniku měšťanských spolků. Jsou to např. Tělocvičná jednota Sokol, sbor hasičů, spolek ostrostřelců  i Muzejní spolek,  předchůdce dnešního muzea.

Z roku 1914 pochází provolání Mým národům stařičkého císaře Františka Josefa a začíná 1.  světová válka, reprodukce cenných fotografií dokumentují utrpení vojáků v zákopech i nouzi a strádání obyvatelstva v zázemí.

Ve válce se schyluje k zániku  Rakouska-Uherska. Čeští vojáci přebíhají k nepříteli a vstupují zde do legií, v nichž bojují na straně Dohody za samostatný stát, za pozdější Československo.