4. 1. 2023

Vážení spoluobčané,

Krajská Veterinární správa vydala mimořádné opatření k ptačí chřipce, která se vyskytuje v Kozojedech. Opatření je vyvěšeno na úřední desce a webu obce.

 

Chovatelům ptáků se mimo jiné nařizuje, poskytnout obci informace o chovu ptáků nejpozději do 11. ledna 2023.

Informace dle nařízení dejte buď do poštovní schránky na úřadě, nebo je zašlete emailem na obec @ butoves.cz