Rozsvícení Adventního stromu v Butovsi

I letošní adventní čas zahájíme společně u Rozsvícení adventního stromu v neděli 29. listopadu 2015 od 17.00 hod.

 

Žádám rodiče dětí, které by se rády podílely na kulturním programu u stromečku, aby je nahlásili u paní Neufussové (tel. 607 118860) nebo u paní Nyčové (777572838).

 

1. zkouška programu pro tuto akci se bude konat ve středu 4.11., další 11.11., 18.11., 25.11. 2015 vždy od 17.00 hod do 18.00 hod v prostorách sálu Butovanky.

 

Děkuji všem dětem i rodičům za spolupráci při přípravě programu pro tuto společnou chvilku u Adventního stromu v naší obci.


Za Ženy pro Butoves

 

Magda Neufussová
Iveta Nyčová