Rozsvícení vánočního stromu

Odpoledne a večer první adventní neděle 29. listopadu si společně užily rodiny v Butovsi. Deštivé počasí nedovolilo dětem zpívat koledy u rozsvíceného vánočního stromu, proto se setkání konalo na sále restaurace Butovanka. Vánoční stromeček na sále rozzářily originální a vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby od butovských dětí.


Netradiční pojetí akce Rozsvícení vánočního stromu mělo zajímavou a velice příjemnou atmosféru. Děti recitovaly básničky a říkanky se zimní tématikou. Zpívaly se koledy za kytarového doprovodu paní učitelky Adély Hubené a hosta této akce – mladého nadějného kytaristy Adama Aubrechta. Sólovou hrou na zobcovou flétnu potěšila Katka Rajmová. Nejdojemnější pohled pak byl na děti v dobových kostýmech při dramatizaci Seifertovy básně o chudých kolednících.
Ukázalo se, že rozhodně žádné počasí nemůže nepříznivě ovlivnit odhodlání ke společnému setkání. Za hodiny příprav patří poděkování dětem, jejich rodičům a organizátorkám akce. Děkujeme za výborné občerstvení a svařáček. Veliký dík patří panu hostinskému Krausovi, že ani na chvíli nezaváhal a připravil pro sousedské posezení příjemné prostředí.
Přátelská a klidná atmosféra byla umocněna po šesté večerní hodině. Déšť ustal a spokojené rodiny si mohly vyslechnout adventní slovo pana Neufusse o potřebě zklidnění a očekávání všeho krásného v předvánočním čase. Romantický večer byl zakončen rozsvícením vánočního stromu.
Bylo to letos jiné a velice milé.

 

Za Ženy pro Butoves

 

 

Iveta Nyčová

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde