Czechpoint

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Czech POINT - správní poplatky

Výši poplatků za vydání výpisů a učiněná podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely zákona o správních poplatcích se stránkou (i započatou) rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

1. Výpis z Rejstříku trestů ČR

Co potřebujete mít:

platný občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince

Kolik to bude stát:

50,- Kč

2. Výpis z katastru nemovitostí

Co potřebujete vědět:

katastrální území a číslo listu vlastnictví

Kolik to bude stát:

100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

3. Výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:

IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát:

100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výstup může požadovat anonymní žadatel.

4. Výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát:

100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

5. Podání do registru živnostenského podnikání pro FO a PO

Co potřebujete mít:

platný občanský průkaz nebo cestovní pas, vyplněný jednotný registrační formulář

Kolik to bude stát:

1.050,- Kč

6. Výpis bodového hodnocení z registru řidičů

Co potřebujete mít:

platný občanský průkaz nebo cestovní pas, platný řidičský průkaz

Kolik to bude stát:

100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

7. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co potřebujete mít:

IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát:

100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

8. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Co potřebujete mít:

IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát:

100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

Další informace na www.czechpoint.cz

Služba je dostupná pro naše občany vždy o úředních hodinách obce.

 

Odkaz na originál