Zastupitelstvo obce

Jméno

funkce

povolání

Telefon

Bob Šviha

starosta

správce sítě

603 979 551

Mgr. Iveta Nyčová

předsedkyně kulturního výboru

zastupitelka pověřená zastupováním starosty

učitelka

777 572 838

Ing. Jaromír Kolář předseda kontrolního výboru projektant dopravních staveb 739 439 028

Jitka Švihová

předsedkyně finančního výboru

správce majetku, účetní

604 632 134

Dagmar Benešová

zastupitelka

kuchařka

728 755 346