Zastupitelstvo obce

Jméno

funkce

povolání

Telefon

Bob Šviha

starosta

správce sítě

603 979 551

Bohumil Zach

zastupitel

technik

774 341 155

Ing. Zbyněk Jiránek

zastupitel

ekonom

 736 629 626

Ing. Jaromír Kolář předseda kontrolního výboru projektant dopravních staveb 739 439 028

Mgr. Iveta Nyčová

předsedkyně kulturního výboru

učitelka

777 572 838

Jitka Švihová

zastupitelka

správce majetku, účetní

604 632 134

Dagmar Benešová

zastupitelka

kuchařka

728 755 346