Vítáme Vás na webu obce Butoves

Obec  Butoves se nachází v Královehradeckém kraji, okrese Jičín, 7 km jihovýchodně od Jičína. V nadmořské výšce 260 m n.m. Obklopená lesy, loukami a polemi. V obci žije cca 280 obyvatel.

 

naves_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg


 

Rozpočet 2015

Schválený rozpočet na rok 2015

Příjmy
 
OdPa Pol Popis  
0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin. 400 000 Kč
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze SVC 20 000 Kč
1113 Dan z příjmu fyz.osob. z kap.výn. 40 000 Kč
1121 Daň z příjmu právn. osob 400 000 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 900 000 Kč
1337 Poplatek za komunální odpad 140 000 Kč
1341 Poplatek ze psů 3 000 Kč
1351 Odvod loterií a podobn. her 7 000 Kč
1361 Správní poplatky 1 000 Kč
1511 Daň z nemovitostí 110 000 Kč
4112 Neinv. Př. transfery z všeob . pokl. spr. 54 400 Kč
0000 Příjmy bez ODPA 2 075 400 Kč
2141 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. 1 Kč
2141 Vnitřní obchod 1 Kč
2310 2141 Příjmy z úroků 2 000 Kč
2310 Pitná voda 2 000 Kč
3392 2111 Příjmy z poskytování sl. a výrobků 5 000 Kč
3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. 1 Kč
3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč
3392 5151 Studená voda 3 000 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře 8 001 Kč
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury 500 Kč
3612 2111 Příjmy z poskyt. Služeb a výrobků 90 000 Kč
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. Nem. 100 000 Kč
3612 Bytové hospodářství celkem 190 000 Kč
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj 500 Kč
3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 2 500 Kč
3722 Sběr a svoz kom. odpadu 2 500 Kč
3725 2324 Přijaté nekap. přísp. a náhrady 20 000 Kč
3725 Využíání a zneškodňování kom.odp. 20 000 Kč
3745 2111 Příjmy z poskytování sl. a výrobků 2 000 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 2 000 Kč
6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500 Kč
6171 Činnost místní správy 500 Kč
6310 2141 Příjmy z úroku 4 000 Kč
6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 10 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje 14 000 Kč
Příjmy celkem 2 315 402 Kč
Výdaje
2212 5021 OOV 15 000 Kč
2212 5156 Nákup pohon. hmot 5 000 Kč
2212 5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč
2212 5362 Platby daní a poplatků 10 000 Kč
2212 Silnice 230 000 Kč
2321 5021 OOV 60 000 Kč
2321 5154 Elektrická energie 60 000 Kč
2321 5169 Služby 100 000 Kč
2321 5171 Oprava a údržba 30 000 Kč
2321 5362 Platby daní a poplatků 20 000 Kč
2321 6121 Budovy, haly stavby 1 000 000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1 270 000 Kč
3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 75 000 Kč
3111 Předškolní zařízení 75 000 Kč
3113 5321 Neinv.transf.obcím 0 Kč
3113 Základní školy 0 Kč
3141 5321 Neinv.transf. 4 000 Kč
3141 Školní stravování 4 000 Kč
3341 5171 Oprava a údržba 10 000 Kč
3341 Místní rozhlas 10 000 Kč
3392 5137 DDHM 10 000 Kč
3392 5151 Studená voda 6 000 Kč
3392 5169 Nákup služeb 15 000 Kč
3392 5171 Oprava a údržba 40 000 Kč
3392 Zájmová činnost kultuře 71 000 Kč
3399 5139 Nákup materiálu 10 000 Kč
3399 5169 Nákup služeb 6 000 Kč
3399 5175 Pohoštění 2 000 Kč
3399 5194 Věcné dary 16 500 Kč
3399 5492 Dary obyvatelstvu 7 000 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury 41 500 Kč
3419 5139 Materiál 1 000 Kč
3419 5229 Ostatní neinv. transfery nez. org. 9 000 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 000 Kč
3429 5139 Nákup materiálu 1 000 Kč
3429 5169 Nákup služeb 11 000 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost 12 000 Kč
3612 5169 Nákup služeb 170 000 Kč
3612 Bytové hospodářství 170 000 Kč
3631 5154 Elektrická energie 60 000 Kč
3631 5171 Opravy a údržba 10 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení 70 000 Kč
3635 6119 Ostatní nákupy dlouh. nehmot. maj. 150 000 Kč
3635 Územní plánování 150 000 Kč
3722 5164 Nájemné 14 000 Kč
3722 5169 Služby 196 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunál. odpadu 210 000 Kč
3745 5021 OOV 20 000 Kč
3745 5139 Nákup materiálu 10 000 Kč
3745 5156 Pohon. hmoty 14 000 Kč
3745 5169 Služby 15 000 Kč
3745 5171 Opravy a údržba 15 000 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 74 000 Kč
5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000 Kč
5512 5139 Nákup materiálu 3 000 Kč
5512 5156 PHM 3 000 Kč
5512 Požární ochrana 11 000 Kč
6112 5023 Odměny zastup. 190 000 Kč
6112 5032 Pojistné 19 000 Kč
6112 5175 Pohoštění 4 000 Kč
6112 Zastupitelsvto obce 213 000 Kč
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000 Kč
6171 5136 Knihy, tisk 3 000 Kč
6171 5139 Materiál 65 000 Kč
6171 5151 Voda 2 500 Kč
6171 5153 Nákup plynu 30 000 Kč
6171 5161 Služby pošt 1 000 Kč
6171 5162 Telekomunikace 20 000 Kč
6171 5163 Služby peněžních ústavů 4 000 Kč
6171 5166 Konzult., porad., právn. služby 25 000 Kč
6171 5167 Služby, školení a vzdělávání 3 000 Kč
6171 5168 zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 6 000 Kč
6171 5169 Služby 110 000 Kč
6171 5171 Opravy 70 000 Kč
6171 5173 Cestovné 4 000 Kč
6171 5175 Pohoštění 5 000 Kč
6171 5329 Ostatní neinv. transfery veř. rozp. 15 000 Kč
6171 5361 Nákup kolků 2 000 Kč
6171 5362 Platby daní a poplatků 10 000 Kč
6171 Činnost místní správy 445 500 Kč
6310 5163 Služby peněž. ústavů 12 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje 12 000 Kč
6320 5163 Služby peněžních ústavů 12 000 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 12 000 Kč
6402 5364 Vratky VRUU transf. Poskyt. v minulých r. 14 414 Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let 14 414 Kč
Výdaje 3 105 414 Kč