Rozpočet na rok 2020

 

    Příjmy  
OdPa Pol   Popis   
0000   Příjmy bez ODPA 3 746 600 Kč
2141   Vnitřní obchod 10 Kč
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 213 625 Kč
3392   Zájmová činnost v kultuře 6 000 Kč
3639   Komunální služby a územní rozvoj 3 000 Kč
3725   Využívání a zneškodňování kom.odp. 42 000 Kč
3745   Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 4 000 Kč
6171   dlouhodob.majetk 1 000 Kč
6310   Obecné příjmy a výdaje 2 700 Kč
6330   Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám 220 000 Kč
       Příjmy celkem       4 238 935 Kč
       
        Výdaje  
2141   Vnitřní obchod 55 000 Kč
2212   Silnice            27 000 Kč
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 362 516 Kč
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 555 000 Kč
2329   Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 250 000 Kč
3341   Místní rozhlas 3 000 Kč
3392   Zájmová činnost  kultuře 694 500 Kč
3399   Ostatní záležitosti kultury 83 000 Kč
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 906 770 Kč
3429   Ostatní zájmová činnost 75 000 Kč
3631   Veřejné osvětlení 66 000 Kč
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n.            60 000 Kč
3722   Sběr a svoz komunál. odpadu          285 000 Kč
3745   Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 165 000 Kč
5213   Krizová opatření 1 000 Kč
5512   Požární ochrana 33 500 Kč
6112   Zastupitelstvo obce 505 000 Kč
6171   Činnost místní správy 351 000 Kč
6310   Obecné příjmy a výdaje 3 000 Kč
6330   Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám 220 000 Kč
6399   Ostatní finanční operace 20 000 Kč
    Výdaje                5 721 286 Kč
       
    Rozdíl příjmy výdaje -     1 482 351 Kč

 Schodek rozpočtu bude kryt hospodařením minulých let