Návrh Rozpočtu 2021

    Příjmy  
OdPa Pol   Popis   
0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin.  430 000 Kč
0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze SVC  13 000 Kč
0000 1113 Dan z příjmu fyz.osob. Vybíraná srážkou 83 000 Kč
0000 1121 Daň z příjmu právn. osob 470 000 Kč
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 760 000 Kč
0000 1341 Poplatek ze psů              2 500 Kč
0000 1361 Správní poplatky                 500 Kč
0000 1381 Daň z hazardních her            23 000 Kč
0000 1511 Daň z nemovitostí          138 000 Kč
0000 4112 Neinv. Př. transfery z dotací SR            70 000 Kč
0000   Příjmy bez ODPA 2 990 000 Kč
2141   Vnitřní obchod 10 Kč
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 210 000 Kč
3392   Zájmová činnost v kultuře 6 000 Kč
3639   Komunální služby a územní rozvoj 83 000 Kč
3725   Využívání a zneškodňování kom.odp. 50 000 Kč
3745   Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 4 000 Kč
6171   dlouhodob.majetk 1 000 Kč
6310   Obecné příjmy a výdaje 4 500 Kč
6330   Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám 220 000 Kč
       Příjmy celkem 3 568 510 Kč
       
        Výdaje  
2141   Vnitřní obchod 55 000 Kč
2212   Silnice 29 000 Kč
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000 Kč
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 500 000 Kč
2329   Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 200 000 Kč
3341   Místní rozhlas 3 000 Kč
3392   Zájmová činnost  kultuře 909 500 Kč
3399   Ostatní záležitosti kultury 94 000 Kč
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 60 000 Kč
3429   Ostatní zájmová činnost 57 400 Kč
3631   Veřejné osvětlení 68 000 Kč
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 90 000 Kč
3722   Sběr a svoz komunál. odpadu 350 000 Kč
3745   Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 104 000 Kč
5213   Krizová opatření 1 000 Kč
5512   Požární ochrana 13 500 Kč
6112   Zastupitelstvo obce 426 000 Kč
6171   Činnost místní správy 351 500 Kč
6310   Obecné příjmy a výdaje 3 339 Kč
6330   Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám 220 000 Kč
6402   Finanční vypořádání minulých let 13 271 Kč
       
    Výdaje          3 568 510 Kč
    Schválený schodek  
    Rozdíl příjmy výdaje                    -   Kč
       
V Butovsi dne 29. 11. 2020  
       
Vyvěšeno dne: 29.11.2020  
       
Sejmuto dne: