Vítáme Vás na webu obce Butoves

Obec  Butoves se nachází v Královehradeckém kraji, okrese Jičín, 7 km jihovýchodně od Jičína. V nadmořské výšce 260 m n.m. Obklopená lesy, loukami a polemi. V obci žije cca 280 obyvatel.

 

naves_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg


 

Návrh Rozpočtu 2022

   

Příjmy

 
OdPa Pol   Popis   
0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin.  555 560
0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze SVC  24 225
0000 1113 Dan z příjmu fyz.osob. Vybíraná srážkou 95 285
0000 1121 Daň z příjmu právn. osob 712 215
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 996 140
0000 1361 Správní poplatky 500
0000 1381 Daň z hazardních her 25 000
0000 1511 Daň z nemovitostí 115 000
0000 4112 Neinv. Př. transfery z dotací SR 75 000
0000   Příjmy bez ODPA 3 598 925
2141   Vnitřní obchod 10
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 210 000
3392   Zájmová činnost v kultuře 6 000
3639   Komunální služby a územní rozvoj 3 000
3725   Využívání a zneškodňování kom.odp. 90 000
3745   Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 5 000
6171   dlouhodob.majetk 20 000
6310   Obecné příjmy a výdaje 5 500
6330   Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám 220 000
       
       Příjmy celkem 4 158 435
       
       
       
       

Výdaje

 
2141   Vnitřní obchod 50 000
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 23 000
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 640 000
2329   Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 60 000
3392   Zájmová činnost  kultuře 354 000
3399   Ostatní záležitosti kultury 97 000
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 50 000
3429   Ostatní zájmová činnost 65 000
3631   Veřejné osvětlení 162 000
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 330 000
3722   Sběr a svoz komunál. odpadu 410 000
3745   Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 231 400
5213   Krizová opatření 1 000
5512   Požární ochrana 4 000
6112   Zastupitelstvo obce 426 000
6171   Činnost místní správy 394 500
6310   Obecné příjmy a výdaje 4 300
6330   Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám 220 000
6402   Finanční vypořádání minulých let 13 149
       
    Výdaje          3 535 349
       
    Schválený schodek  
    Saldo Rozpočtu 623 086