Informace TJ

TJ Butoves získala dotaci

V roce 2017 se TJ Butoves podařilo získat dotaci ze Státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím Ministerstva Školství, Mládeže a Tělovýchovy z programu VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech, a to ve výši 28 000,- Kč.

 

Dotace je určena na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let. Bude použita pro naše mladé hráče stolního tenisu (výstroj, výzbroj), kteří úspěšně reprezentují naší obec.

 

 

Zápis z Valné hromady TJ Butoves 2015

V Butovsi dne 22. 1. 2015

Zápis z Valné hromady TJ Butoves

Program:

  1. Úvodní slovo předsedyTJButoves Karla Formánka, přivítání hostů, seznámení s programem valné hromady, určení zapisovatele
  2. Schválení účetní uzávěrky 2014
  3. Schválení nových stanovTJButoves
  4. Návrh a schválení členů výkonného výboru a hospodáře
  5. Informace o proběhlých a připravovaných akcích 2015 - Aleš Vohánka, René Neufuss, Karel Formánek
  6. Diskuse
  7. Závěr

Číst dál...

Stanovy TJ Butoves

S T A N O V Y
Tělovýchovné jednoty Butoves, z.s.

 

I.

Základní ustanovení

Spolek s názvem TJ Butoves, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem TJ je č.p. 45, Butoves, Jičín 506 01.  TJ bylo přiděleno IČ: 648 16 338

Číst dál...