Výsledky hlasování obec Butoves volba prezidenta republiky konaná ve dnech 27. 1. – 28. 1.2023

Obec Butoves – souhrnné informace

- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 1 1 100,00 209 147 70,33 147 146 99,32
2. kolo 1 1 100,00 208 149 71,63 149 148

99,33

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 10 6,84 X X
2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 10 6,84 X X
+4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 47 32,19 75 50,67
5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 0 0,00 X X
6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 18 12,32 X X
+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 55 37,67 73 49,32
8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 3 2,05 X X
9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 3 2,05 X X