Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA


na 18. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v úterý 21. prosince 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024

4) Rozpočet na rok 2022

5) Inventarizace (Schválení inventarizační komise)

6) Různé a diskuze

 

 

 

 

 Bob Šviha                                   Karel Formánek
   starosta                                        místostarosta