Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA

 

na 4. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v pondělí 27. března 2023 od 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Závěrečný účet 2022

4) Inventarizace (výsledek inventury)

5) Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)

6) Územní plán – změna č. 1 (schválení)

7) Chodník – smlouvy o smlouvě budoucí (pozemky)

8) Nákup pozemku 153/13

9) Dodatek smlouvy č. 1 (chodníky)

10) Rozpočtové opatření č. 2/2023

11) Různé a diskuze

 

  

                                      Bob Šviha        
                                       starosta           

1)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2)      Schválení programu

3)      Závěrečný účet 2022

4)      Inventarizace (výsledek inventury)

5)      Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)

6)      Územní plán – změna č. 1 (schválení)

7)      Chodník – smlouvy o smlouvě budoucí (pozemky)

8)      Nákup pozemku 153/14

9)      Dodatek smlouvy č. 1 (chodníky)

10)   Rozpočtové opatření č. 2/2023

11)   Různé a diskuze