Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA


na 14. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v úterý 22. června 2021 od 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Prodejna dotace – smlouvy
4) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves
5) Žádost o dotaci TJ Butoves
6) Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události
7) Rozpočtové opatření č. 4/2021
8) Rekonstrukce restaurace Butovanka
9) Různé a diskuze

 

 

 Bob Šviha                                   Karel Formánek
   starosta                                        místostarosta