Rozpočtové opatření č. 5/2021

Schválené starostou obce 27. 7. 2021

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob plcená poplatníky 5000 18000
0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 38 453 48 291
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 000 50 000
               
    Příjmy celkem     93 453  
               
2141   Vnitřní obchod     50 000 105 000
6409   Ostatní činnosti j.n.     43 453 56 453
               
               
    Výdaje celkem     93 453  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    10.8.2021        
               
        Starosta obce: