Rozpočtové opatření č. 7/2021

Schválené starostou obce 21. 9. 2021

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000 28 000
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 31 000 79 291
               
    Příjmy celkem     41 000  
               
               
6114   Volby do Parlamentu ČR   31 000 31 000
6409   Nespecifikované rezervy   10 000 66 453
               
    Výdaje celkem     41 000  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    10.10.2021