Rozpočtové opatření č. 10/2021

Schválené starostou: 31. 12. 2021

 

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 50 414 595 414
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 992 38 992
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3 137 101 137
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob   83 221 853 221
0000 1211 Daň z přidané hodnoty   134 990 1 908 990
0000 1341 Poplatek ze psů     650 3 150
0000 1361 Správní poplatky     150 950
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her -1 839 28 161
0000 1511 Daň z nemovitých věcí   -9 377 128 623
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 234 4 834
    Příjmy celkem     272 572  
               
2329   Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 7 434 207 434
3631   Veřejné osvětlení     8 516 91 516
6310   Služby peněžních ústavů   138 4 277
6409   Nespecifikované rezervy   256 484 388 195
            272 572  
    Výdaje celkem        
               
               
Vyvěšeno dne:    11.01.2022        
               
        Starosta obce: