Rozpočtové opatření č. 1/2022

Schválené zastupitelstvem: 1. 3. 2022

 

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob   75 430 75 430
0000 8115 Změna prostředků na bankovních účtech 6 060 000 6 060 000
               
    Příjmy celkem     6 135 430  
               
0000 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 5 760 000 5 760 000
2212   Silnice       15 000 15 000
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 000 39 000
6221   Humanitární zahraniční pomoc přímá 300 000 300 000
6399   Ostatní finanční operace   75 430 75 430
               
    Výdaje celkem     6 166 430  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    01.03.2022        
               
        Starosta obce: