Rozpočtové opatření č. 2/2022

Schválené starostou: 30. 4. 2022

 

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 13725 13725
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu -4 500 70 500
               
    Příjmy celkem     9 225  
               
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   9 225 13 225
               
    Výdaje celkem     9 225  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    17.5.2022        
               
        Starosta obce: