Rozpočtové opatření č. 4/2022

Schválené zastupitelstvem: 23. 8. 2022

 

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 15000 39225
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 200000 912215
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 516 14 241
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů -664 500 0
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 664 500 664 500
               
    Příjmy celkem     215 516  
               
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 195 106 906 606
3419   Ostatní sportovní činnost   1 410 51 410
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 000 246 400
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   4 000 17 225
               
    Výdaje celkem     215 516