Rozpočtové opatření č. 3/2022

Schválené zastupitelstvem: 24. 5. 2022

 

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 664 500 664 500
6171   Činnost místní správy     23000 43000
               
    Příjmy celkem     687 500  
               
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 672 500 695 500
3631   Veřejné osvětlení     15 000 177 000
               
    Výdaje celkem     687 500  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    24.5.2022        
               
        Starosta obce: