Rozpočtové opatření č. 5/2022

Schválené starostou obce 30.9.2022

 

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 10 000 105 285
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty   9 500 2 005 640
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 48 000 62 241
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000 15 500
               
               
    Příjmy celkem     77 500  
               
2141   Vnitřní obchod     5 300 55 300
3635   Územní plánování     24 200 24 200
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 48 000 48 000
    Výdaje celkem     77 500  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    11.10.2022        
               
        Starosta obce: