Rozpočtové opatření č. 6/2022

Schválené zastupitelstvem obce 18. 10. 2022

 

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 4 000 43 225
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty   62 799

2 068 439

               
    Příjmy celkem     66 799  
               
6112   Zastupitelstva obcí     66 799 492 799
               
               
    Výdaje celkem     66 799  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    19.10.2022        
               
        Starosta obce: