Rozpočtové opatření č. 3/2024

Rozpočtové opatření 3/2024        
               
Schválené starostou obce   15.05.2024      
               
Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 11 429 11 429
0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR -6 600 32 000
0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 34 000 34 000
               
    Příjmy celkem     38 829  
               
2212   Silnice       -27 171 701 329
3314   Činnosti knihovnické     34 000 72 000
6117   Volby do Evropského parlamentu   32 000 32 000
               
    Výdaje celkem     38 829  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    28.05.2024        
               
        Starosta obce: