Rozpočtové opatření č. 4/2024

Schválené zastupitelstvem obce 04.06.2024      
               
Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1361 Příjem ze správních poplatků   1 500 2 500
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her -40 000 19 500
0000 1386 Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI 30 000 30 000
0000 1387 Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. 10 000 10 000
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 120 000 424 900
               
    Příjmy celkem     121 500  
               
2212   Silnice       -86 500 614 829
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 33 000 56 000
3392   Zájmová činnost  kultuře   50 000 174 000
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 125 000 167 000
               
               
    Výdaje celkem     121 500  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    05.06.2024        
               
        Starosta obce: