Rozpočtové opatření č. 1/2021

Schválené zastupitelstvem obce 25. 4. 2021

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu 163 500 3 153 500
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 800 70 800
               
    Příjmy celkem     164 300  
               
3429   Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 6 000 28 400
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 158 300 248 300
               
            164 300  
    Výdaje celkem        
               
               
Vyvěšeno dne:    30.04.2021        
               
        Starosta obce: