Rozpočtové opatření č. 3/2021

Schválené starostou obce 27. 5. 2021

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9 838 9 838
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 43 510 43 510
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 9 000 219 000
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 000 85 000
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000 6 500
               
    Příjmy celkem     66 348  
               
2310   Pitná voda     6 950 6 950
6399   Ostatní finanční operace   43 510 43 510
6171   Činnost místní správy     2 888 354 388
6409   Ostatní činnosti j.n.     13 000 13 000
               
    Výdaje celkem     66 348  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    14.6.2021        
               
        Starosta obce: