Usnesení č. 26 zastupitelstva obce Butoves dne 3.5.2010

datum vyvěšení: 25.05.2010 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen 

stručný obsah dokumentu:
plné znění dokumentu:

USNESENÍ č.26

 

zastupitelstva obce Butoves dne 3.května 2010

 

ZO bere na vědomí:

a) Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 22.3.2010 a kontrolu usnesení jak jej předložil zapisovatel pan Szturc. Body usnesení 1 a 2-25/2010 byly splněny.

b) Zprávu starosty o výsledku schůzky s nájemníky obecních bytů, stav jednání o budování splaškové kanalizace a připravovaném kontrolním dnu k tomuto tématu

c) Zpráva účetní obce o hospodaření obce s finančními prostředky obce od konání posledního zasedání zastupitelstva a o stavu placení poplatků občanů za odvoz TKO

d) Nařízení Krajské veterinární správy č.03/2010 mimořádné veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

e) Oznámení o provedení hydrodynamické čerpací zkoušky ze dne 22.5.2010 na 23.5.2010 na parcele č.160/16 čp.67 u p.ing.O.Dobrockého

 

ZO schvaluje:

aby pokos travního porostu obecní sekačkou na prostorách kolem bytovky prováděl místo pana Kareše pan ing.Volf za stejných podmínek,které byly sjednány s p.Karešem.

 

ZO ukládá:

1-26/2010 Svolat „kontrolní den“ k akci „splašková kanalizace“

Termín do 15.5.2010
Odpovídá: Tichý

2-26/2010 Seznámit veřejnost a vedení včelařů s nařízením Krajské veterinární správy týkající se výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu

termín do 15.5.2010
odpovídá Tichý,Jiránek