Květnové události v Butovsi a Tuři 1945

Na hasičské zbrojnici v Butovsi si můžeme přečíst pamětní desku odhalenou k památce osvobození naší obce od fašismu Rudou armádou dne 9.5. 1945.

Ze vzpomínek Aloise Jiránka řídícího učitele obecné školy Tuř, jak je zapsal v pamětní knize obecné školy.(originál knihy je uložen v okresním archivu v Jičíně)

Dne 21. dubna proběhla prohlídka lesů v okolí Butovse vojáky wehrmachtu, kteří pátrali po anglických a ruských uprchlících. I když při prohlídce vojáci nikoho nenalezli, byl gestapem zatčen hajný Jan Hlaváček, mlynář Václav Kvočara a rolník z Hubálova František Vítek. Zatčení byli okamžitě převezeni do Kartouz. Přestože se obvinění ukázalo jako neopodstatněné, zahynul Jan Hlaváček na následky mučení ve vězení. Zbývající jeho dva druzi byli pak propuštěni na svobodu.

Dne 5. května jsou slyšet na Tuři výstřely z širokého okolí. Po obci dnem i nocí hlídkují tuřští muži a hasiči se zbraněmi, které si před válkou dobře ukryli.

9. května přijíždí ve 3.15  na křižovatku pod Tuří 4 německá auta. Němci zastavují a jedno z aut s poruchou na křižovatce zapalují. V rozhořelém automobilu je patrna mrtvá mužská postava. Tuřští hasiči nemohou muže z vozu vyjmout, protože je němci pistolemi drží všachu.

Automobil je plný munice, když vzplanou bedničky s granáty všichni prchají do úkrytu. Tělo i s vozem je doslova rozmetáno na kusy. Jedná se o nadporučíka Josefa Šimka z Nemyčevse, který stál v čele české ozbrojené revoluční armády a byl zajat a zastřelen u Popovic. Po odjezdu němců z tuřské křižovatky zahalili tuřští tělo do státní vlajky a vzdali hold padlému.

14. května byl uspořádán slavnostní průvod směrek k Butovsi v sokolských a národních krojích. Nesly se státní vlajky Československa a Sovětského svazu spolu s obrazem prezidenta Edvarda Beneše. Žáci recitovali národní básně, zpívali se písně a byl vzdán hold spojeneckým osvobozeneckým vojskům. Muži postavili hranici na které byl spálen obraz Hitlera a ostatní nacistické vlajky a symboly.

Pozn.: Nadporučík Josef Šimek byl im memoriam povýšen do hodnosti kapitána a odpočívá v rodinné hrobce v Nemyčevsi.

Pozn.: Z dalšího zdroje se dovídáme, že v přátelském fotbalovém utkání proti AFK Mličeves sehraném v dubnu 1945 na hřišti Jezeranu Butoves nastoupili za domácí tým tři angličtí uprchlíci skrývající se v lesích na Butovsku.