1888 Pěvecko - ochotnický spolek Tyl

6. ledna 1888 se umluvili Antonín Zajíc (učitel v Tuři), Josef Lemberk (řídící učitel v Tuři) a František Šoltys (hostinský z Butovse), že založí divadelní spolek.

Vyzvali občany sběrací listinou k příspěvkům na zařízení jeviště s podotknutím, že kdo nyní přispěje, bude míti předplaceno do prvního divadla. Sebralo se pouze 27,40 K. Z prvního divadla „Zaživa mrtví manželé“ sehraného v Butovsi 16.12. 1888 na vypůjčenm jevišti byl čistý příjem 16,60 K. Výše jmenovaní zakladatelé darovali po 10 K – celkem 30 K. Pokladní hotovost byla tedy necelých 74 K. Za to spolek pořídil jeviště a dluh splácel z dalších divadelních zisků. Řádné účty a záznamy se vedly od zvolení představenstva tj. 9.1. 1895. Dřívější záznamy vedl Josef Lemberk a ty se nedochovaly.

 

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství v Praze dne 24.12. 1894 (na Štědrý den). Do prvního předsednictva byli 9.1. 1895 zvoleni: Václav Kraus z Tuře – předseda, František Laňar z Butovse – místopředseda, Josem Lemberk z Tuře – ředitel a Antonín Zajíc z Tuře – pokladník a jednatel. V Tuři bylo sehráno v rozmezí let 1895 – 1921 8 her, v Butovsi pak 20.

Od roku 1925 do roku 1938  bylo sehráno 34 představení jako Chudý písničkář, Kde domov můj, Z českých mlýnů (hra se zpěvy), Kříž u potoka, Věrni panu prezidentovi, Se srdcem těžko hrát, Moje barva červená a bílá, Furianti a další.

Rok 1939 - počátek okupace měl nepříznivý vliv na rozvinutou činnost ochotnického spolku. Nejsou žádné záznami o divadelní činnosti. Teprve 21. 4. 1940 sehrána hra Osudem zrazeni.

Výňatky z kroniky:

11.5. 1941 Kampelička v Milíčevsi darovala spolku 2.947,20 Kč na zaplacení faktury za elektrifikaci jeviště.

22.6. 1941 sehrána divadelní hra Hájku háječku hájku zelený

22.12. 1941 Muzikantská Liduška (opakována 24.1. 1942)

5.4. 1942  Bártova pomsta (opakována 12.4. 1942)

25.12. 1943 Nevěsty Českého ráje (opakována 26.12. 1943)

12. a 13. 2. 1944 Oči pod závojem

7.5. 1944 uspořádal spolek spolu s hasiči Koncert dechové hudby odpoledne na návsi před pouťovou zábavou

V roce 1945 se s končící okupací spolek začal připravovat na zvýšenou divadelní činnost. Již 16. a 17. 3. sehrál hru Ta naše písnička česká a 25. a 28. 12. 1947 hru se zpěvy Z českých mlýnů.

13.4. 1947 Vojnarka

25. a 28. 12. 1947 Myslivecká latina

Od roku 1949 začínají nepříznivá léta pro ochotničení. Starší osvědčení harcovníci se vzdávalidalší činnosti, mládež organizovaná Svazem mládeže měla zájem spíše o kopanou a lehkou atletiku. Ke stagnaci divadla v obci přispěl rozvoj kinematografie a hlavně pak rozmach televize. Mnohé další akce se tak pro nezájem diváků konaly s prodělkem. V roce 1956 spolek zaniká.