Jičínsko od pravěku ke vzniku Českého státu

Jsme ve starší době kamenné. Naše hodinky by měly ukazovat o 2 miliony roků nebo přinejmenším o 8 000 roků méně! Je doba ledová a Jičínskem - tehdy nehostinným podhorským krajem - se pohybují tlupy lovců velké zvěře - mamutů, nosorožců, medvědů.

V mladší době kamenné (6 000 až 4 000 let před naším letopočtem) již krajina poskytuje dostatek půdy, vody a dřeva. Výrazně se oteplilo. Kontinentální ledovec, který se dříve opíral o severní stranu blízkých Krkonoš, ustoupil daleko k polárnímu kruhu. Proto se zde usídlují první zemědělci. V okolí bylo dokonce objeveno několik pravěkých dílen, kde se ve velkém vyráběly hlazené kamenné nástroje. Dokládají, že zde sídlili pravěcí řemeslníci, a jak bychom řekli dnes, odborníci - specialisté.

Lid popelnicových polí - tak nazýváme ty, kteří osídlili Jičínsko v mladší době bronzové  (13. - 4. století  před naším letopočtem) a zůstávali zde až do začátku našeho letopočtu. Budovali zde první hradiště  a rozšířili znalost výroby a užívání bronzových nástrojů, šperků a zbraní. Jméno dostali podle svého způsobu pohřbívání -  jsou nacházena rozsáhlá žárová pohřebiště s popelem zemřelých uloženým v nádobách/popelnicích.                

Od mladší doby kamenné se lidé oblékali do lněných látek, které si sami tkali.

Keltové - jsou prvními obyvateli, jejichž jméno známe. Pronikali k nám ve třetím století před naším letopočtem v malých skupinách bojovníků. Nejčastěji proto nacházíme jejich hroby se železnými meči. Byli i výteční řemeslníci. Používali nástroje, které nám slouží doposud  - kladivo, kleště, pily, vrtáky, hoblíky. Dokázali také zpracovávat sklo a razili první mince. Rozšířili mletí rotačním kamenným mlýnem. Tento způsob znali i Germáni, kteří osídlili naši zemi po Keltech  a Slované, kteří přišli po Germánech.

Slované - osídlují území po roce 500 našeho letopočtu, živili se zemědělstvím. Osídlovali výšinné a a chráněné polohy. Mezi jimi postavenými hradišti vyniká hradiště v Prachovských skalách, kde přehradili soutěsky skalního města a vytvořili tak opevněné sídlo s  rozlohou  5 km  čtverečních! (To je plocha tak velká, jako kdybyste dali vedle sebe 833 fotbalových hřišť)                                                                                                  

Slované byli první, kdo v české kotlině založili stát.

To znamená: -  zemi vládl kníže

                    -  vojenská družina seskupená kolem něho byla  připravena bránit hranice

                    -  byly raženy mince

 

Na konci 10. století  spravoval východní Čechy mocný rod Slavníkovců. Jičínsko a Pocidliní leželo samozřejmě ve sféře přímého slavníkovského vlivu. A to až do 28. září roku 995, kdy v Libici nad Cidlinou byla většina mužských členů rodu vyvražděna. Tak získali Přemyslovci postavení jediného vládnoucího rodu.

Česká kotlina byla sjednocená.