Hlášení rozhlasu

25. 4. 2017

Vážení spoluobčané,

sbor dobrovolných hasičů Vás zve na tradiční pálení čarodějnic, které se koná 30. Dubna od 18 hodin na Jezeře. Občerstvení zajištěno.

24. 3. 2017

Vážení spoluobčané,

v sobotu 25. a v pondělí  27. března bude uzavřena prodejna potravin z důvodu dovolené.

 

Příští neděli 9. dubna od 15: 00 hod. budou v Butovance tradiční jarní dílny. Přijďte si vyrobit velikonoční výzdobu.

 

Od této neděle bude přístupný kontejner na bioodpad v areálu čistírny a to vždy od 15:30 do 16:30.

 

V sobotu 8. dubna bude jarní brigáda v obci. Sraz je v 9:00 o prodejny a u bytovky.

 

Příští víkend bude na návsi umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

17. 2. 2017

Vážení spoluobčané,
kulturní výbor Vás zve na dětský karneval, který se zítra od 15:00 v Butovance.
Pro děti je připraveno spousta her a zábavy.

 

Poplatky za komunální odpad a psi je možno zaplatit tuto neděli od 9:00 do 10:00 na obecním úřadě v hotovosti, nebo převodem z účtu.

Platbu za odpadní vody plaťte prosím převodem na účet podle vystavené faktury.

9. 2. 2017

Vážení spoluobčané,

kulturní výbor Vás zve na dětský karneval, který se koná příští sobotu 18. února od 15:00 v Butovance.

Pro děti je připraveno spousta her a zábavy.

19. 1. 2017

Vážení spoluobčané,
Poplatek za komunální odpad a psi je ve stejné výši jako v loňské roce, přesnou cenu najdete na webu obce.
Platby za komunální odpad a psi můžete platit od této neděle každou lichou neděli od 9:00 do 10:00 hodin na obecním úřadě.

Tuto sobotu se koná 1. ples klubu seniorů od 15:00 v Butovance, všichni jste srdečně zváni.

Příští sobotu pořádá ples TJ Butoves od 20:00 tentokrát u nás v Butovance. Samozřejmostí bude bohatá tombola. Organizační výbor se těší na Vaši účast.

19. 11. 2016

Vážení spoluobčané,

Obec Butoves zve všechny občany na Adventní dílny, které se konají v sobotu 26. Listopadu od 15 hodin v Butovance, budeme vyrábět věnec z jurty, košík na stůl a další. V 16 hodin vystoupí smíšený pěvecký sbor Smetana.

Ženy pro Butoves a Obec Butoves zvou k setkání u Vánočního stromečku v neděli 27.11.2016 v 17 hodin u prodejny potravin. Program a občerstvení zajištěno.

12. 10. 2016

Vážení spoluobčané,
V pátek a v sobotu bude probíhat II. kolo senátních voleb, hlasovací lístky se budou vydávat pouze ve volební místnosti, která je obecním úřadem v naší obci.

Obec Butoves a Kulturní výbor obce Butoves pořádá zájezd do Dobrušky, program a ceny vstupného jsou na úřední desce a webu obce, dopravu hradí obec Butoves, případné přihlášky prosím realizujte do zítřka Paní Dobrocké nebo paní Musilové.

V neděli mezi 15 a 16 hodinou bude možno opět odkládat bioodpad do kontejneru, který je v areálu čistírny odpadních vod.

Ženy pro Butoves zvou všechny občany na drakiádu, která se koná v neděli 16.října od 14 hodin na Jezeře.

18. 9. 2016

Vážení spoluobčané,
firma Colas a.s. od zítřka do úterý zprovozní celý úsek silnice v Butovsi, v úterý odpoledne bude probíhat penetrace betonu a ve středu až čtvrtek bude probíhat pokládka první vrstvy asfaltu a to směrem od Milíčevse na Kovač. V pátek a v sobotu bude probíhat pokládka finální vrstvy a v pondělí 26. září bude již zprovozněn celý úsek. Firma Colas prosí občany, aby po pokládce finálního povrchu asfaltu nejezdili auty ani na kolech do neděle 25. září, aby se nepoškodila tato finální vrstva.

13. 9. 2016

Vážení spoluobčané,

firma Colas a.s. bude od zítřka do pátku betonovat stabilizační vrstvu pod asfalt, začne od Kovače a bude pokračovat směrem na Miličeves, z důvodu zrání betonu bude v dotčených úsecích znemožněn průjezd. Firma Colas a.s. prosí občany o trpělivost, automobily můžete parkovat  u Butasu nebo na silnici od křižovatky směrem na Vrbici.

24. 8. 2016

Vážení spoluobčané,
Firma Colas bude zítra a příští týden od pondělí do středy provádět zemní práce od křižovatky na Vrbici směrem na Kovač, po tuto dobu nebude možné projíždět směrem na Kovač a budete muset využít objízdné trasy přes Vrbici, Stříbrnici, Třtěnice a dále na Kovač, V pátek a o víkendu by měl tento úsek být v provozu, firma Colas se omlouvá a bude pracovat na co nejrychlejším zpřístupnění vozovky. Úsek směrem na Jičín je již plně zprůjezdněn.