Adventní dílny

Závěr listopadu patří nejen v dětských očích k tomu poslednímu kroku k nejkrásnějšímu měsíci v roce, neboť prosinec je měsícem mnohakrásných tradic, které vyvrcholí na Štědrý den. Adventní atmosféru za zvuku koled a kytary, vůně jehličí, cukroví a "svařáku" jsme v Butovsi načerpali v pátek 27. listopadu v Butovance.

Společně jsme vyráběli dekorace před vchod, na dveře a na vánoční stůl. Vyzkoušeli jsme si pletení z papírových ruliček pod vedením paní Aubrechtové z Vysokého Veselí. Pro děti byly připraveny dílny, velký úspěch mělo zdobení borovicových šišek. Děti si užívaly spoustu legrace s kamarády a pochutnaly si na cukroví. Výstava dekorací byla inspirací pro všechny, kteří se přišli podívat. Poděkování patří také Adamu Aubrechtovi za kytarový koncert, paní Škaloudové za čerstvě stočené hořické trubičky, které byly moc výborné, a všem, kteří přišli a kteří se podíleli na přípravách . Touto příjemnou atmosférou jsme přivítali adventní čas.

 

Všem přejeme klidné předvánoční přípravy a krásné svátky.
 

 Pavlína Havelková

 

fotografie z akce si můžete prohlédnout zde