Žádost o příspěvek na aktivity dětí

Všeobecné podmínky pro čerpání příspěvku na aktivity zájmové, volnočasové a sportovní

 

Výše příspěvku:
1 000 Kč jednou za školní rok

 

Komu a na co:
- všem dětem ve věku od 0 do dovršení 18 let v den podání žádosti na veškeré zájmové, volnočasové a sportovní aktivity
(např. plávání kojenců, sportovní kroužky, kroužky taneční, hudební, keramické, výtvarné atd.)
- dítě musí mít trvalé bydliště v obci Butoves
- příspěvek není závislý na délce trvání aktivity
- příspěvek není závislý na částce, která byla za aktivitu zaplacena
- příspěvek není závislý na počtu aktivit dítěte

 

Co je nutné doložit:
- vyplněnou a podepsanou žádost ke stažení ZDE, případně si žádost vyzvednout v úřední dny na obecním úřadě
- potvrzení o zaplacení dané aktivity, které musí obsahovat jméno podpořeného dítěte

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat sociální výbor: Jitka Švihová, tel.: 604 632134