Zápis z porady výboru Klubu seniorů Butoves.

 

Porady dne 28.4.2014 v 15 hodin se zúčastnili : Lazáková , Mádlová , Škaloudová , Zachová , Jiránek.

 

Hlavním bodem programu byl zájezd členů klubu do Rožďalovic na konzert Veselé trojky v pátek dne 2,května 2014.Účastní se ho 18 členů. Zajištění autobusové dopravy by stálo přibližně 18.000 Kč,proto na doporučení předsedy klubu ,členové schválili,aby doprava byla zajištěna osobními auty ( Bryknar , Dresler, Jiránek, Škaloud a Vobrátil ).Řidičům zaplatíme s fondu klubu jako příspěvek na benzín 100,-Kč , jenom panu Škaloudovi 200,-Kč,protože jel již minulý týden do Rožďalovic zajistit vstupenky.

 

Dále , plánovaný autobusový zájezd se uskuteční 22.5.2014 do ZOO Liberec a na zámek Lemberk zajišťujeme společně s ZO SPCCH.Autobusovou dopravu hradí ZO SPCCH a zájemci zaplatí 200,-Kč.

 

Členové výboru schválili , aby člen našeho Klubu zaplatil pouze 100,-Kč a 100,-Kč za ně zaplatíme s fondu klubu.

 

Toto usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy a bude sloužit jako doklad pro účtování.


28.4.2014 zapsal Jiránek