1. akce Klubu seniorů Butoves 2015

4. výročí založení klubu


Butovanka 30. ledna 2015 15 hodin.

Na poradě výboru klubu předložil vedoucí hodnocení činnosti KSB za uplynulé čtyři roky od založení v lednu 2011. Členové výboru rozhodli na počest tohoto výročí uspořádat veřejné posezení s hudbou v Butovance a pozvat širokou veřejnost prostřednictvím letáčků a tisku. Hodnocení klubu bylo otištěno v Jičínském deníku a v Nových novinách a elektronicky zasláno Krajské radě Klubu seniorů HK (p. ing. Ryglová), Klubu seniorů Skřivany (p. Hana Svobodová) a na webové stránku obce a jako příspěvek do Butovského zpravodaje (B. Šviha a p. Nyčová)

 

I když se akce konala mimořádně v pátek v 15 hodin se sešlo v Butovance 56 seniorů. Velkým potěšením byla účast nejstarších a invalidních členů Klubu (pan Hlaváček 88 let, paní Hlaváčková 84 let a pan Janda 83 let).

 

Sál byl dobře na akci připraven, všichni s nadšením přivítali nové židle a v 15 hodin akci zahájila oblíbená hudba Duo Decent svojí znělkou. Poté vystoupil předseda klubu Jiránek, přivítal přítomné a ve svém krátkém projevu stručně zhodnotil činnost klubu za uplynulé čtyřleté období. V závěru poděkoval za dobrou spolupráci vedení klubu seniorů Skřivany, vedení ZO SPCCH Jičín, členům výboru klubu a v neposlední řadě bývalému zastupitelstvu, především odstupujícímu starostovi Lubomíru Tichému. Za potlesku mu členky výboru klubu předaly písemné poděkování. Ve svém vystoupení bývalý starosta vyjádřil uspokojení nad činností klubu,poděkoval především vedoucímu klubu a popřál hodně úspěchů v další činnosti.

 

V 16 hodin již tradičně za zvuků klubové hymny byly lednovým a únorovým jubilantům (p. Hlaváčková, p. Panochová, p. Škaloudová, p. Hlaváček, p. Horčičko, p. Chládek a p. Rajm).

 

Zábava se potom velmi dobře rozjela. Bylo vyhlášeno solo p. Jiránkovi jako poděkování za práci. Všichni se tak dobře bavili, že, někteří tancechtiví přítomní (převážně ženy) požádali hudbu o prodloužení produkce, která jim vyhověla a zábava byla ukončena v 19,30.
Příští zábava Valentýnské čaje se uskuteční podle plánu v sobotu 7. února v 15 hodin. Protože se jedná o svátek sv. Valentýna, svátek zamilovaných, doporučil vedoucí klubu mužům, aby jako malou pozornost přinesli ženám malou kytičku.

 

31. 1. 2015 zapsal Jiránek