6. výročí klubu seniorů - zhodnocení akcí

Protože mezi seniory Butovse se ozývaly hlasy, že by bylo dobré si někde společně posedět a popovídat si – po konzultaci s vedením obce vznikla myšlenka – založit klub seniorů.Po konzultaci s vedením Rady seniorů Východočeského kraje byl zástupce obce Z.Jiránek pozván 16.12.2010 na Krajské setkání zástupců seniorských organizací do Hradce Králové , kde jedním z programu jednání byl bod „výměna zkušeností z činnosti klubů“.Zde zástupce navázal spolupráci s vedoucí klubu seniorů Skřivany s paní Hanou Svobodovou ,která mu nabídla spolupráci.Po získání prvních poznatků z činnosti klubů byli se souhlasem obecního zastupitelstva zájemci o tuto činnost pozváni 15.01.2011 do Butovanky na ustavující schůzku.Z přítomných 35 se hned do klubu přihlásilo 24 seniorů a mezi prvními i starosta obce Luboš Tichý předseda kulturního výboru Jiří Chládek. Na poradě byl přítomnými schválen i výbor klubu Chládek , Jiránek, Mádlová , Lazáková , Škaloudová a Zachová.

 

2011

V roce 2011 se uskutečnilo 18 akcí – 6x odpolední čaje (1.čaje16.4. s hudbou Duo Seniors (Haken Ječný) 12.2. posezení s terapeutkou,, 12.ročník turnaje v mariáši (40 hráčů) 18.6. vycházka na Kumburk , 17.9. zájezd na Moravu , 8.10. po delší přestávce čaje -hrozná prostředí nová vedoucí – na stolech papír místo ubrusů Mikulášské čaje ve Skřivanech.11.5. místo zemřelého p.Ječného Standa Švanda a hudba se přejmenovala na Duo Decent 18 akcí 6x čaje účast 674 průměr na akci 37 na akci

 

2012

V roce 2012 proběhlo 24 akcí – 10 x odpolední čaje 14.4 13.roč. mariáš (40 hráčů) , 18.4.Velikonoční posezení ve Skřivanech,21.4. čaje ved.poh.V.Círa28.4.přednáška o vesmíru, 18.5.vycházka za zpěvem ptáků, 13.6.vycházka na Brada a Pařez, 28.6.výlet do Orlických hor, na odpoledních čajích 14.7. poprvé v 16 hodin zazněla Píseň o krásné dívce,kterou klubu věnoval Jiří Haken –oblíbený Waltz se stah hymnou klubu a hraje se pravidelně o každých čajích vždy v 16 hodin. 1.12. předvánoční čaje s pěveckým souborem „Skřivánek“ ze Skřivan
24 akcí 10x čaje účast 699 průměr 29 na akci

 

2013

V roce 2013 se uskutečnilo 24 akcí 8x čaje 20.2.Kloboukový ples Skřivany, přednáška o bezpečnosti seniorů, 20.4. 14.roč mariáše (36 hráčů), 12.5.vycházka poznej hlasy ptáků, 5.6. 1.sportovní hry seniorů Skřivany účast 19 3 zlaté, 1 stříbrná, 3 bronzové 19.6. zájezd Kutná Hora, Skřivany, 4.10. zájezd na Moravu , 16.10 posvícenská zábavy Skřivany, 24.10. beseda Za písničkou Českého ráje
24 akcí 8x čaje účast 533 průměr 22 na akci

 

2014

V roce 2014 21 akcí 8x čaje 2.4. 15. ročník mariáše , 2.5. Veselá trojka Rožďalovice, 4.6 II. Sportovní hry seniorů Skřivany účast 24 4 zlaté, 3 stříbrné, 1 bronzová , 10.9.. výlet Ústí n/L , Žernoseky –plavba lodí po Labi, 20.9. celostátní soutěž Miss Eurobabička Skřivany, 19.11. beseda s režizérem Troškou Skřivany, 6.12. Mikulášské čaje, 10.12. celostátní akce Česko zpívá koledy
21 akcí 8x čaje účast 651 průměr 31 na akci

 

2015

V roce 2015 22 akcí 11x čaje 31.1. 4.výročí založení klubu (nejstarší člen Josef Hlaváček 88 let) 25.4 čarodějnické čaje (2 čarodějnice), 16.5 16.roč.mariáše (účast 28 hráčů),19.5. výlet do Krušných hor, III.sportovní hry- 1 zlatá, 2 stříbrné, 2 bronzové,27.6. čaje pololetní vysvědčení některým účastníkům,21. Beseda s Harapesem Skřivany , 9.12. česko zpívá koledy, 12.12. Mikulášská nadílka, 28.12 rozloučení s rokem – rekordní účast 102 návštěvníků
22 akcí 11x čaje účast 933 průměr 42 na akci

 

2016

V roce 2016 31 akcí 16x čaje 18.3 přednáška Mimozemská civilizace, 13.4 700 výročí nar. Karla IV Skřivany,17.roč.mariáše (účast 28 hráčů), 14.5. Karel IV v Butovance, 25.5. výlet po stopách Boženy Němcové, 10.9.10.výročí slavnosti vína Kuks, 16.11.pásmo „Staročeská hospoda“ Skřiva1ny, 19.11.prodloužené čaje (75 )3.12.mikulášská nadílka, 14.12. Česko zpívá koledy,29.11 rozloučení s rokem (81 účast)
31 akcí 16x čaje účast 1203 průměr 38 na akci

 

Celkem 140 akcí 59x čaje účast 4 693 průměr 33