Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) aktualizované údaje k 1. 8. 2022 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla „Úřadu“ povinnost převzaté údaje vést v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází. Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední desce.

 

Název obce OPSUB - typ OPSUB - název OPSUB  - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela)
Butoves OFO Horák Josef Milíčeves 69, 50601 Slatiny 1578510604 1 2 55 orná půda   Butoves 771767, č. 200/2 168
Butoves OFO Horák Josef Milíčeves 69, 50601 Slatiny 1578510604 1 2 1537 orná půda   Butoves 771767, č. 201/11 168
Butoves OFO Horák Josef Milíčeves 69, 50601 Slatiny 1578510604 1 2 350 orná půda   Butoves 771767, č. 201/19 168
Butoves OFO Šindelář Alois č.p. 29, 50601 Butoves 1578504604 1 2 2223 orná půda   Butoves 771767, č. 204/7 161
Butoves OFO Šindelářová Anna č.p. 29, 50601 Butoves 1578505604 1 2 2223 orná půda   Butoves 771767, č. 204/7 161
Butoves OFO Horáková Barbora Milíčeves 69, 50601 Slatiny 1578511604 1 2 55 orná půda   Butoves 771767, č. 200/2 168
Butoves OFO Horáková Barbora Milíčeves 69, 50601 Slatiny 1578511604 1 2 1537 orná půda   Butoves 771767, č. 201/11 168
Butoves OFO Horáková Barbora Milíčeves 69, 50601 Slatiny 1578511604 1 2 350 orná půda   Butoves 771767, č. 201/19 168
Butoves OPO JEZERAN S.K.BUTOVES 50601 Butoves 1578429604 1 1 14171 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha Butoves 771767, č. 50/14 43
Butoves OPO JEZERAN S.K.BUTOVES 50601 Butoves 1578429604 1 1 161 vodní plocha koryto vodního toku umělé Butoves 771767, č. 50/50 43
Butoves OPO JEZERAN S.K.BUTOVES 50601 Butoves 1578429604 1 1 596 orná půda   Butoves 771767, č. 43/1 43

 

Informace na webu ÚZSVM.