Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

 

Vážení občané,

     Váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o., pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

     Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena

     

     v neděli 19. 11. 2023 od 8:45 do 8:55 před prodejnou potravin.

 

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:

 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 • Oleje a tuky
 • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 • Barvy, lepidla a pryskyřice
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady (hydroxid)
 • Nepoužitá léčiva (léky)
 • Pesticidy (hnojiva)
 • Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

  

Nebude přijímáno následující:

 • Elektro
 • Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
 • Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:

 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského/obecního úřadu a pod jeho dohledem.
 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.

Další informace Vám poskytnou na Vašem městském/obecním úřadu nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493645111.