Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA


na 15. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v úterý 24. srpna 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Rozpočtové opatření č. 6/2021
4) Rekonstrukce střechy obchod
5) Různé a diskuze

 

 

 Bob Šviha                                   Karel Formánek
   starosta                                        místostarosta